Privacyverklaring Kunstuitleen Capelle

Algemeen

De Kunstuitleen Capelle maakt deel uit van de Kunstkring Capelle (= KKC). Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Privacyverklaring Kunstkring Capelle (= KKC), specifiek gericht op de persoonsgegevens van kunstenaars, vrijwilligers en klanten van de Kunstuitleen Capelle.

 

Verwerking van persoonsgegevens van kunstenaars

Persoonsgegevens van kunstenaars worden door de KKC verwerkt voor:

 • Het innen van contributie
 • Het kennisgeven van verhuur, verhuur & sparen en verkoop van kunstwerken
 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • Het samenstellen van een rooster tbv aanwezigheid in de Kunstuitleen
 • De onderlinge communicatie tussen leden en vrijwilligers
 • Het organiseren van bijeenkomsten

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aangaan van het lidmaatschap van de Kunstuitleen en / of de opgave als vrijwilliger tbv de Kunstuitleen.

Hiervoor vraagt de KKC deze persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), E-mailadres, foto, de adresgegevens van de eigen website, de kunstdiscipline, de bankrekening en de machtiging tot automatische incasso (SEPA)

Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en)
gedurende de periode dat men deelneemt aan de Kunstuitleen en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door de KKC verwerkt voor:

 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • Het samenstellen van een rooster tbv aanwezigheid in de Kunstuitleen
 • De onderlinge communicatie tussen leden en vrijwilligers
 • Het organiseren van bijeenkomsten

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de opgave als vrijwilliger voor de Kunstuitleen. Hiervoor vraagt de KKC deze persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), E-mailadres

Persoonsgegevens worden opgeslagen tbv van bovengenoemde verwerking(en)
gedurende de periode dat men vrijwilliger is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van huurders (al of niet met sparen) of kopers van kunstwerken

Persoonsgegevens van klanten worden door de Kunstuitleen verwerkt voor:

 • Administratieve doeleinden, waaronder inzicht in de verhuurde kunstwerken
 • Financiële doeleinden, waaronder de kosten van verhuur, verhuur & sparen en verkoop van kunstwerken
 • Communicatie over verhuur, verhuur & sparen en verkoop van kunstwerken
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Het zenden / ontvangen van facturen

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Hiervoor vraagt de KKC deze persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), E-mailadres
 • De bankrekening en de machtiging tot automatische incasso (SEPA)

 

Persoonsgegevens bij verhuur worden opgeslagen tbv deze verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens bij verhuur & sparen worden opgeslagen tbv deze verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en / of de periode dat betrokken beschikt over een spaartegoed. Daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens bij verkoop worden opgeslagen tbv deze verwerking(en) van de verkoop en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken zoals is opgenomen in de Privacyverklaring Kunstkring Capelle.

 

Beveiliging

De KKC heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Het kennisnemen van een beperkt aantal persoonsgegevens, zoals hierboven bedoeld is voorbehouden aan de leden en de vrijwilligers
 • Het kennisnemen van de persoonsgegevens vereist een fysieke en / of digitale beveiliging (gebruikersnaam en / of een wachtwoord)
 • Alle personen die van persoonsgegevens kennis nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Alle leden en vrijwilligers die in de Kunstuitleen Capelle werken hebben deze Privacyverklaring per E-mail ontvangen

Onze applicaties en systemen zijn beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving. Opslag van uw gegevens is bij de commissie en onze hosting provider MijnDomijn.nl waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben. De website maakt gebruik van cookies voor de juiste werking van statistieken en het aanmelden.

NB       Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website.

Wij delen geen informatie met Google, Facebook of andere partijen voor advertentie doeleinden zoals retargeting via social media of bv het Google Display Network

Als extra service hanteren wij een beveiligde SSL verbinding voor de webshop (het slotje met de naam Kunstuitleen Capelle [NL]), het versturen van uw wachtwoord en andere gegevens is op die manier veilig en niet zichtbaar voor anderen.

 Versie 2018-05-24

Scroll naar boven